Bắt đầu làm móng cho tòa nhà

Thông tin về bất động sản:

Địa chỉ:

Diện tích: m2

Đơn giá / m2: triệu / m2

Tổng tiền: tỷ đồng

Mặt tiền: mét

Ô tô vào được:

Nhà mặt phố:

Đầu tháng 10 năm 2018. Chủ đầu tư và nhà thầu chính thức đi vào thi công phần móng. Đánh dấu bước đầu tiên hoàn thiện xây dựng Bea Sky Nguyễn Xiển.